آشنایی با تحصیل در خارج از کشور با موسسه کوه نور

باوجود مشکلاتی همچون بسته شدن مرز بسیاری از کشورها و عدم صدور ویزا، کشورهای کانادا، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی دیگر همچنان پذیرای دانشجویان بین‌المللی هستند.