راه آهن سراسری ایران؛ بیست و پنجمین میراث ملی ایران در یونسکو

راه آهن سراسری در گستره وسیعی از ایران، شمال و جنوب کشور را به یکدیگر وصل می‌کند. این خط ریلی سراسری قدمتی نزدیک به یک قرن دارد.