ثبت منظر فرهنگی اورامانات در فهرست میراث جهانی یونسکو

روز دوازدهم چهل‌وچهارمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو، با ثبت منظر فرهنگی اورامانات به‌عنوان بیست‌وششمین اثر تاریخی‌ و فرهنگی ایران در فهرست میراث جهانی همراه بود.