تداوم محدودیت‌های کرونایی سفر به آمریکا برای مسافران ایران و برخی کشورها

سخنگوی کاخ سفید با اشاره به شیوع سویه دلتای ویروس کرونا، از تداوم محدودیت‌های این کشور برای پذیرش شهروندان غیرآمریکایی خبر داد.