تحولات المپیک 2020 توکیو به نفع زنان

برای نخستین بار در طول تاریخ، زنان ورزشکاری که در بازی های المپیک شرکت می کنند از حمایت های ویزه ای بهره مند می شوند، از افزایش سهمیه برای رویدادهای مختلط تا تغییر سیاستی که از مادران شیرده حمایت می کند. وقتیکه کمیته بین المللی المپیک در ماه مارس سال جاری اعلام کرد که بازی های المپیک توکیو اولین رویداد متعادل به لحاظ جنسیت شرکت کنندگان در طول تاریخ خواهد بود، این سئوال به ذهن خطور کرد که چگونه قرار است که اینطور باشد؟ وعده زنان بیشتر، جوانان بیشتر و