آسیب‌دیدگی کاخ گلستان تکذیب شد

مدیر مجموعه جهانی کاخ گلستان خبر تخریب و آسیب‌دیدگی کاخ‌موزه گلستان را تکذیب کرد.