یخچال های نیوزلند

در این پست فقط تعدادی عکس از یخچال های زیبای نیوزلند آپ می کنم. فصل زمستان نیمکره جنوبی کم کم از راه می رسد وبلیط های فصل اسکی به سرعت به فروش می رسند.