کتاب جدید رینهولد مسنر

“نامه هایی از هیمالیا” عنوان کتاب جدید رینهولد مسنر است که نیم قرن نامه نگاری از بلندترین کوههای جهان را شامل می شود، ناشر آن ریزولی، سال 2021 است. کوهنوردی در ارتفاعات بالا از طریق نامه ها و مستندهایی که قهرمانان اصلی آن برروی کاغذ به جا گذاشته اند، بازگو می شود. آلبرت مومری، هرمان بوهل، موریس هرزوگ، جورج مالوری و البته خودِ نویسنده. این نامه ها پر است از داستان های تسخیر هیمالیا و انعکاس آرزو، شکست، شادی، امید و البته غرور و احساسات سرکوب شده.