هنر کوهنوردی

یه وقتایی صعود که می کردیم از سر بی کاری می افتادیم به انواع واقسام خلق آثار هنری. بهترین تفریح بچه ها چیدن سنگ روی هم بود. هر کس می تونست تعداد بیشتری سنگ روی هم بچینه برنده بود. گاهی یه بز کوهی فضول اما ترسو هم ناغافل به جمع ما اضافه می شد. شبها پودر سیر می ریختیم دور کمپ وگاهی یه خط گازوییل دور چادرها می ریختیم که حیوونای مثلا سمی از اون خط جلوتر نیان. نمی دونم کی اینو رسمش کرده بود.اما همیشه انجام می شد.