مصاحبه با جوسونه برِزیارتو

جوسونه برِزیارتو اُروزولا ، دیواره نورد مشهور اسپانیایی (متولد لازکائو، بخشی از باسک) اولین زنی که 8C/5.14b – 8c+/5.14.c – 9a/5.14d و +9a/9a صعود کرده، ماجراجوی سال 2005 نشنال جغرافی، قهرمان آرکو سال 2006 و صاحب میخ طلایی سال 2003، سنگنوردی را از 17 سالگی آغاز کرده و اکنون 49 ساله است، حدود ده سال است که از حرفه خود کناره گیری کرده و 20 ژوئن(30 خرداد) امسال مصاحبه ای با Climbing داشته که بارِ دیگر اشباع یک ورزشکار نخبه را در اوج قهرمانی و جوانی یادآور می