فتق ناف، بیماری رایج سنگنوردان

“چاک اودِت” که سال گذشته در سن 64 سالگی برای اولین بار 8b+/c صعود کرده، داستان ابتلای خود را به فتق ناف بعد از یک سقوط عجیب و نامتعارف به اشتراک گذاشته: “سقوط به حالتی مورب بود، روی شیب منفی بین 20 تا 25 درجه به چپ و راست در حال حرکت بودم، در فاصله ای حدود 8 فوت(2.4 متر) بعد از بولت کراکس، درگیر یک حرکت دشوار بودم که دست چپم از گیره ای کوچک رها شد و بدنم به سمت بیرون متمایل شد بنابراین پشت به صخره شدم، هنگام سقوط به پهلو افتادم، تسمه دور کمر هارنسم با ضربه