صعود به قله کرکسین 94/01/21

جمعه 21 /1 / 94 صعود قله کرکسین و دیدار با دیواره آن و مسیر (پدر ) همراه با دوستان وهمنوردانی از کرمانشاه – همدان و اسد آباد همچنین همراهان عزیز می توانند به وبلاگ کوهستان به آدرس زیر مراجعه نموده و گزارش برنامه و عکسهای بیشتری را مشاهده نمایند: http://zakroos.persianblog.ir/post/724 /