سفر استرالیا از رویا تا واقعیت

ویزای استرالیا ممتنع و سهل ! مثل همیشه دشوار ترین قسمت یه سفر فراهم کردن مقدمات اونه .مخصوصا اگه کشور انتخابی شما کشورهای مهاجر پذیر مثل کانادا،استرالیا ،…ویا حتی کشورهای حوزه شینگن باشن که شما می بایست مثل چیدن یه پازل همه قطعه ها رو سر جای خودش بچینید وگرنه پازل درست نمی شه و این به اشتیاق ،تحقیق ،پشتکار والبته داشتن یه حداقل شرایط ممکن بر می گرده . اگه دوستان در مورد ویزای استرالیا اطلاعی داشته باشن میدونن که در نظر اول گاهی محال ،گاهی دشوار ،بعضا