سفرنامه پرو (بخش دوم)، قلعه کوآلاپ، مسیر چاچاپویاس به یوری ماگواس

صبح خیلی زود و تو گرگ و میش هوا که فضا پر شده بود از صدای پرنده های جنگلی و حیوونات خونگی و پارس کردن سگ ها، بیدار شدم و با خداحافظی از صاحبخونه و البته دوستام که خواب صبحگاهی رو ترجیح می دادن و عجله ای برا برگشتن نداشتن، راه چاچاپویاس رو در پیش گرفتم.. حدود یک ساعت پیاده روی تا رسیدن به جاده آسفالت و سه راهی، که توام شده بود با خنکای هوا، و البته طلوع با ناز و کرشمه آفتاب که به زحمت خودشو از دل کوه های پوشیده از درخت و ابرهای پراکنده بیرون می کشید و