ده تا از بهترین مسیرهای کوهنوردی جهان

مسیرهایی در جهان وجود دارند که فقط مختص کوهنوردان نیستند وزیبایی های طبیعی آن جهانگردان زیادی را به خود جذب می کند.بیشتر کوهنوردان جهان با این ده مسیر معروف آشنایی دارند. مسیرهایی که روح انسان را به جنبش وادار می کند وعکسهایی به غایت زیبا می توان در هر گوشه وکنار آن گرفت. 1-mont Blanc این مسیر تقریبا بهترین ترک کوهنوردی اروپاست ویکی از پرطرفدارترین مسیرهای کوهنوردی جهان می باشد.معروفیت این مسیر از انتهای قرن هجدهم میلادی آغاز شد.ویوی زیبای کوه مون بلان