تلاش سبکبار از یال غربی K2

گراهام زایمرمن نیوزلندی-امریکایی و یان ولستد کانادایی قصد دارند مسیر دشوار یال غربی K2 را به سبک سبکبار صعود کنند. این مسیر در دهه 80 و 90 به سختی سه صعود داشته که همه آنها با نصب بیشماری از طناب ثابت همراه بوده. فصل تابستان امسال K2 به دلیل برگشت ساجد صدپارا برای جستجوی پیکر پدرش، علی صدپارا و خوان پابلوموهر و جان اسنوری که در خلال تلاش زمستان سال گذشته ناپدید شدند، مورد توجه قرار گرفته. مسیر نرمال همچنین قهرمانان دیگری همچون کارلوس گارنزو و استفی تروگوئه