بلندترین دیواره مصنوعی جهان

اگر شما اهل دیواره نوردی هستید ما مخصوص ترین دیوار جهان را برای شما ساخته ایم. مطمئنم شما دیواره های مختلفی را در سالن یا طبیعت برای صعود انتخاب کرده اید. اما این دیواره با تمام صعودهای شما متفاوت است. نمی دانم جرات صعود از بلندترین دیواره جهان را دارید یا خیر. اما جای شما به شدت خالی است تا قدرت بدنی خود وتکنیک هایتان را امتحان کنید.این دیواره 37 متری در کشور هلند وشهر آمستردام قرار دارد واز روبرو ظاهرا صاف وساده است اما در حقیقت شیب منفی دارد.