بررسی فرمت ترکیبی سنگنوردی در المپیک

توکیو، 28 ژوئن، برابر با 7 تیر 1400، گزارش از رویترز “در فرمت جدید ترکیبیِ رقابت های صعودهای ورزشی، سنگنوردان مجبور به خروج از حاشیه امن خود می شوند” عنوان و موضوعی است که رویترز به آن پرداخته، چالش بیشتر در رشته سرعت است، چیزی که سنگنوردان بلوک غرب چندان به آن تمایل ندارند. در المپیک ماه آینده در توکیو، صعودهای ورزشی برای نخستین بار حضور خواهد یافت، در یک قالب جنجالی ترکیبی که مستلزم برتری سنگنوردان در سه رشته کاملا متفاوت برای کسب یک مدال طلا در هر جنسیت