با تور مجازی از حلقه طلایی روسیه بازدید کنید

حلقه طلایی روسیه، عنوانی است که گردشگران به شهرهای تاریخی شمال شرق مسکو داده‌اند؛ چراکه جاذبه‌های تاریخی آن حیرت آدمی‌ را بر‌می‌انگیزد.