آبشار کرودی کن

لردگان چهارمحال بختیاری گاهی دست یافتن به آنچه می خواهیم مستلزم تحمل سختی هاست اما آنچه در انتهای امر انتظارمان را می کشد آنقدر زیبا، حیرت انگیز و دوست داشتنی است که سختی ها را برایمان شیرین و عزممان را راسخ می کند. شکافتن دریاها، کشف آسمان ها، فتح قله ها و همه رویاهایی که روزگاری برای بشر سخت و دور از درسترس بوده با همین پیگیری و عزم راسخ تبدیل به لذتی بی بدیل شده که حالا حالاها مزه اش زیر زبان می ماند.