افزایش پروازهای هفتگی ایران به لندن

سفارت جمهوری اسلامی ایران در انگلیس از افزایش پروازهای هفتگی ایران به لندن و بالعکس به چهار پرواز در هفته خبر داد. این افرایش از ۲۹ تیرماه صورت خواهد گرفت.